Príprava plochy

Príprava pôdy

Je dôležite mať plochu pripravenú už pred dovezením trávnika

1. 20 cm vrstva kvalitnej ornice (trávnikový substrát)

2. Postriekať pôdu prípravkom na ničenie buriny (Roundup,Fondo, Kaput...)

3. S pokládkou začíname 14 dní po postreku

4. Pôda musí byť vyčistená (bez kameňov a dreva)

5. Po prekyprení vrchnej vrstvy pôdy (20-30cm), zľahka niekoľkokrát prevalcovat (pri čerstvej navážke valcovať na viackrát po tenších vrstvách) a jemne hrabľami skypriť (ideálna hmotnosť valca je 60-70kg)

6. Pri pokládke dávame trávnu mačinu tesne vedľa seba

7. Po pokládke trávnik dôkladne povalcujeme pre dokonalé spojenie trávnej mačiny s pôdou

Závlaha

1. Počas prvých 5 dní zalievame trávnik výdatne aby bol neustále premočený

2. 5. deň necháme trávnik preschnúť aby sme ho mohli pokosiť

3. Nasledujúcich 8 dni polievame trávnik každý deň, menej výdatne

4. Intenzita závlahy v ďalšom období: odporúčame zalievať menej často a výdatnejšie ako každodenné polievanie malým množstvom vody. V druhom týždni 10-15l/m2. Periodicita závisí od typu pôdy

5. V chladnejšom období odporúčame polievať 1x týždenne

Hnojenie

1. Prvýkrát hnojíme týždeň po pokádke trávnych kobercov

2. Intenzita hnojenia závisí od typu zvoleného hnojiva (krátko pôsobiace hnojivá alebo dlho pôsobiace hnojivá)

3. Posledné hnojenie vykonávame do konca októbra jesenným typom hnojiva (s vyššim podielom draslíka a fosforu)

4. Hnojiť možno ručne alebo s pomocou rozmetadiel hnojiv

Kosenie

1. Trávnik počas celého roka udržiavame na výšku 3-3,5cm

2. Kosíme 2x týždenne, posledné kosenie pred zimou na výšku max. 3 cm

Aplikácia postrekov

Na odstránenie dvojklíčnolistových burín z trávnika používame selektívne herbicídy (Bofix, Lonstar,...)

Kde nÁs nÁJdete

Kvetoslavov 516, 930 41 Kvetoslavov

GPS sÚradnice

48°2'58.73"N 17°21'2.95"E